Omistaminen ei ole kaupungin ydintehtävä

Nyt julkaistussa elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksessa selvisi, että suuret kaupungit tuhlaavat veronmaksajien rahoja turhaan omistamiseen. Omistaminen ei palvele tehokkaimmalla tavalla asukkaiden etuja. Kaupunkien veroprosenttia voisi laskea ja palveluja parantaa, jos keskityttäisiin ydintehtävään eli palvelutuotantoon eikä turhaan omistamiseen.

Jo 80- luvulla yrityksissä tehokkuutta nostettiin luopumalla turhista varastoista. Varastoihin oli sitoutunut suunnaton määrä pääomaa. ATK:n käyttöönotto paljasti varastossa makaavat epäkurantit tuotteet. Nyt samaa mallia kuin 20 vuotta sitten yrityksissä tulisi käyttää kunnissa tehokkuuden parantamiseen.

Veronmaksajien määrä vähenee ja vanhusten ja muiden palvelun tarvitsijoiden määrä kasvaa. Vanhuksille on saatava parempi hoito. Ei ole mitään järkeä kasata kaupungille suurta omaisuusmassaa, jos samanaikaisesti ihmiset kärsivät huonoista palveluista.

On myös monia muita tapoja parantaa tehokkuutta kaupungissa, kuten ostamis- ja sopimusosaamisen lisääminen. Kunnat ovat ostaneet palveluja huonoilla sopimuksilla, kun niiden laatu kärsii. Tästä on esimerkkinä onneton joukkoliikenne.

Nyt on valtuustovaalit. Asiaan voidaan nyt vaikuttaa. Se kannattaa tehdä, sillä kaikki me vanhenemme ja tarvisemme yhä enemmän kaupungin palveluja.

Ilkka Meriläinen
Yksikönjohtaja
Kaupunginvaltuustoehdokas
Vantaa