Motivoituneet hoitajat auttavat ikäihmisiä mielellään

Pitäisikö vanhukset sijoittaa laitokseen, palvelutaloon vai annetaanko heidän olla kotona niin kauan kuin voivat? Pitäisikö olla hoitajakiintiö? Tulisiko kunnan tuottaa palvelut vai olisiko ne ostettava ulkoa?

Hoitotyö on ihmisten tekemää työtä. Se on myös ihmisläheistä työtä, jossa autetaan heikompia ihmisiä. Se on joskus myös fyysisesti ja henkisesti raskasta työtä. Näiden hoidettavien ihmisten- sekä yhteiskunnankin kannalta hoitotyö on tärkeää työtä. Hoitoalan ammattilaisten osaaminen on Suomessa korkealuokkaista.

Vanha äitini joutui aivoinfarktin johdosta terveeltä jalalta suoraan laitospotilaaksi. Olen nyt seurannut ja valvonut hoitotoimia hänen kohdallaan. Häntä on hoitanut viimeisen puolen vuoden ajan yli 30 hoitajaa ja monta lääkäriä. Olen havainnut, että suurin osa hoitajista ja lääkäreistä on työhönsä omistautuneita ja motivoituneita ihmisiä. He ovat selvästi oikeassa ammatissa. On myös joitakin, joille tämä työ on liian raskasta.

On aivan sama, miten vanhusten ja sairaiden hoito on organisoitu. Lopputuloksen kannalta tärkeintä on se, että työolosuhteet hoitotyön tekijöille on mahdollisimman hyvät. Silloin tuloskin on paras mahdollinen ja ”asiakas” on tyytyväinen. Työolosuhteisiin ei vaikuta yksin hoitajien määrä. Yksi hyvin motivoitunut hoitaja antaa laadukkaasti ja iloisena suuremman työpanoksen kuin vastenmielisesti työtään tekevä. Työolosuhteisiin voidaan vaikuttaa hyvällä työnjohdolla ja tekijöiden arvostamisella. Jokaisen hoitajan ja lääkärin tulisi kokea päivittäin onnistumisen iloa, sillä se heijastuu suoraan palvelun laatuun.

Stressaavaan asiakaspalveluympäristöön ja puhelinneuvontatyöhön tekijät valikoituvat monien kokeiden ja haastattelujen kautta. Lisäksi koeaikana varmistetaan, että tiimi toimii hyvin yhdessä uuden työntekijän kanssa. Näin varmistetaan stressistä huolimatta paras mahdollinen asiakaspalvelu ja laatu.

Muodostettaessa hoitotiimejä, esimerkkiä voisi ottaa asiakaspalvelutiimin muodostamisesta. Näin saataisiin parhaiten oikeat ihmiset työskentelemään yhdessä. Hyvä tiimi on enemmän kuin tekijöittensä summa. Hoitotyötä tulisi mitata ensisijaisesti laadun mukaan. Toki kustannuksetkin tulisi pitää kurissa. Siksi niitäkin on mitattava.

Mielestäni tulisi luoda palkkiojärjestelmä, jossa koko tiimiä palkittaisiin hyvästä työstä jos tavoitteet saavutetaan. Palkkion tulisi olla tuntuva, jotta se kannustaisi yrittämään lisää.

Vanhusten määrä lisääntyy koko ajan. Mielestäni kaikkia keinoja tulisi nyt käyttää, jotta voimme tarjota vanhuksillemme korkeatasoisen ja yksilöllisen hoidon. Hoitotyö ei saa olla eikä se saa näyttää hoitotehtailulta. Sellaiseen sortuvat ovat valinneet väärän ammatin. Ymmärrä heitäkin, jotka ei jaksa tätä työtä tehdä koko ikäänsä. Ammatin vaihtokin on hyväksyttävä sekä siirtyminen helpompiin tehtäviin omien ikävuosien karttuessa.Ilkka Meriläinen
Kuntavaaliehdokas Vantaa