Arvoisat Vantaalaiset

Arvoisat Vantaalaiset. Seuraavat neljä vuotta ovat kaupungissamme suurten muutosten aikaa. Suomen- ja koko Euroopan taloustilanteen kiristyminen tarjoaa pelkkää niukkuutta jokaiselle. Tämä näkyy myös Vantaalla.

Ensi vaalikaudella päätöksentekijöiden tärkein tehtävä on jakaa niukkuutta niin, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutusta kaupungin palveluihin ja kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Siinä eivät yhden asian ?ismit? riitä vaan päätöksissä tarvitaan nyt tervettä maalaisjärkeä. Rajoja joudutaan siirtämään ja vanhoja periaatteita rassaamaan.

Mitään väestönosaa ei saa kuitenkaan jättää heitteille. Laadukkaat peruspalvelut on tuotettava jokaiselle. Nyt ne on vain tuotettava tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Raskasta ja päällekkäistä hallintoa ei enää voida ylläpitää. Ei varsinkaan velaksi. Suurin muutostarve kohdistuu hallintokoneiston yksinkertaistamiseen.

Palvelujen laadun valvonnassa vastuu lankeaa myös palvelujen käyttäjille. Tämä tuo vaatimuksen entistä suurempaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen koko julkisessa toiminnassa. Päätöksenteko on tuotava lähemmäksi käyttäjiä. Esimerkiksi palvelusetelit tuovat tähän erinomaisen mahdollisuuden. Samalla ne luovat työpaikkoja uusille palvelujen tuottajille.

Suuri osa kaupungin ja yritysten työntekijöistä tekee palvelutyötä. He muodostavat yhteisen voimavaran, jolla kaikki palvelut tuotetaan. Heidän osaamisensa ja motivaationsa ratkaisee palvelujen laadun. Siksi erityistä huomiota on kiinnitettävä näiden palvelutyötä tekevien ihmisten ja yritysten valintaan. Talouden lisäksi on mitattava ihmisten jaksamista, työilmapiiriä ja johtamista. Huono johtaja voi saada korvaamatonta vahinkoa aikaan.

Motivoituneen ja osaavan työntekijän aikaansaannos voi olla kolminkertainen toiseen verrattuna. Laadukasta ja hyvällä mielellä annettua palvelua me kaikki odotamme.

Kehärata ja Marja – Vantaan rakentaminen tuo uusia asukkaita Länsi-Vantaalle. Palvelut tulevat lähemmäksi sekä kulkuyhteydet paranevat. Marja – Vantaa palvelukeskuksineen on investointi, joka hyödyttä meitä kaikkia alueella asuvia.

Esimerkiksi viime vaalikaudella saimme Kokoomuksen ajamana kehätieltä liikennevalot ja ruuhkat pois. Asioista ei pidä tehdä liian monimutkaisia. Kiire ei pidä olla, mutta asioiden tulee joutua. Se on veronmaksajien etu.

Hyvät ystävät. Sydämelläni on erityisesti seuraavat asiat:

  • Maalaisjärkeä kaikkiin päätöksiin!
  • Palveluprosessit suoriksi ja vaihtoehtoja palvelutuotantoon.
  • Ei koroteta veroja vaan muutetaan ennemmin vanhoja rakenteita.
  • Lisätään avoimuutta, demokratiaa ja päätösten läpinäkyvyyttä.

Ilkka Meriläinen
Insinööri, MBA
Länsi – Vantaalta