Minulle tärkeitä asioita

Oikeusvaltio. Yksilön oikeudet. Valinnanvapaus. Tasapuolisuus. Syrjimättömyys

Eläkkeiden verotus palkansaajien kanssa tasa-arvoiseksi. Raippaverot pois.

Eläkevarat turvattava. Oikeusvaltiossa eläkevaroilla on omaisuuden suoja.

Tehokkaammat palvelut. Palvelut tulee kehittää asukkaita varten inhimillisesti.

Palvelusetelit laajempaan käyttöön. Julkisen terveydenhoidon jonot pois.

Asiointi viranomaisten kanssa helpoksi. Myös vanhukset on huomioitava.

Yritysten toiminta turvattava. Ilman yrityksiä ei tule verojakaan. Byrokratia pois.

Yrittäjien sosiaaliturva kuntoon sekä heidän kohtelu tasapuoliseksi.

Lapsiperheiden asema turvattava. Valinnanvapaus päivähoitoon ja kouluihin.

Kaupunkisuunnittelu tavallisille ihmisille eikä vain erityisryhmille.

Parempaa arjen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Verot tehokkaampaan käyttöön.

Kaupungista hyvä työnantaja. Esimiestyöhön ja asiakaspalveluun panostettava