Arvot

Ihmisten väliset suhteet

Kunnioitan perinteisiä suomalaisia ja kristillisiä arvoja kuten elämä, rehellisyys, avoimuus, perhekeskeisyys, työnteko, yrittäminen, opiskelu sekä toisten huomioon ottaminen. Arvostan myös erilaisten ihmisten välistä verkottumista, sillä silloin ihmisten välinen osaaminen kohtaa toisensa ja voi syntyä jopa uusia keksintöjä.

Elämä

Arvostan elämää. Mielestäni se on Jumalan lahja ja jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö. Jokaiselle ihmiselle tulisi tarjota elämisen arvoisen elämän mahdollisuus. Toinen ihminen ei ole oikeutettu päättämään milloinkaan toisen ihmisen elämästä. Siellä missä näitä päätöksiä kuitenkin tehdään, kuten sairaaloissa, tulee se tapahtua korkeaa etiikkaa noudattaen. Elämää tulee suojella hedelmöittymisestä vanhuuteen asti. Elämän ohella arvostan tietenkin terveyttä.

Perhe

Arvostan lähimmäisiäni, perhettäni ja ystäviäni. Pyrin toimimaan heidän menestyksensä ja toimeentulonsa edistämiseksi. Siksi olen perustanut perheyrityksemme Suomen Luontolahjat Oy:n. Saan siinä työssä toteuttaa tätä arvostamaani asiaa. Se luo perheellemme yhteiset tavoitteet ja kiinteyttää keskinäistä yhteistoimintaamme.

Yhteiskunta

Minusta on hyvä asua maassa, jossa on demokraattisesti valittu hallinto, koska sellaiset yhteiskunnat ovat vakaampia kuin muuten syntyneet. Arvostan suomalaista yhteiskuntaa, isänmaallisuutta ja länsimaista demokratiaa.

Työskentelen päätyössäni turvallisuustietoliikennettä toimittavassa yrityksessä Suomen Erillisverkot Oy:ssä. Saan työssäni toteuttaa siinä kutsumustani yhteisten asioiden hoitamiseen, koska palvelumme avulla viranomaiset voivat tehostaa omia toimintaprosessejaan ja työskentelytapojaan siten, että samalla veronmaksajien rahat säästyvät. Viranomaisten toiminnan tehostuminen parantaa samalla yhteiskunnan turvallisuutta.

Opiskelu

Jokainen ihminen on luonnostaan utelias. Usein koululaitos tai vanhemmat vain tukahduttavat ihmisen luonnollisen uteliaisuuden, jos se ei suuntaudu sille kapealle alueelle, jota koulussa opetetaan. Kuitenkin jokaisella on olemassa oma kiinnostuksen kohde aivan kuin puu joka kasvaa ihmisen sisällä. Jos vanhemmat ja koululaitos havaitsevat tämän yksilöllisen alueen niin nuoristamme voidaan kasvattaa alansa huippuyksilöitä sen sijaa, että syrjäytymistilastot kasvavat. Uteliaisuuden tukahduttaminen on lapsen luonnollisen kasvun tukahduttamista. Siksi vanhemmilla on vastuu tyydyttää tämä uteliaisuus. Pelkkä ruoka ei lapsille enää riitä. Uteliaisuus antaa pohjan innostukselle ja kiinnostukselle. Innostus antaa voiman opiskeluun. Opiskelu johtaa tiedon tuottamiseen, elämäntehtävään ja ammattiin. Kokoikäinen opiskelu korottaa ihmisen elinikää ja vähentää dementoitumista.

Yrittäminen, työnteko

Menestys seuraa työntekoa ja yrittämistä. Yrittäjä joka uskoo asiaansa ottaa riskin ja aloittaa toiminnan. Yrittäjä menestyy, jos hän tietää mitä tekee. Ehkä yksi 100:sta ihmisestä on taipuvainen yrittämiseen. Yrittäjä on kaikissa päätöksissään yksin. Ilman kovaa työntekoa ei kukaan pärjää, mutta yrittäjällä ei usein ole tukena muuta kuin hänen kova uskonsa ja toivonsa asiaansa. Kuitenkin uskolliset asiakkaat palkitsevat yrittämisen ja antavat voimaa jatkaa sitä.

Usko ja Toivo ovat vahvoja motivaattoreita, jotka ovat jokaisessa ihmisessä sisäänrakennettu. Voidaan sanoa, että ihminen elää ilman ruokaa 40 päivää ja 4 päivää ilman vettä, 4 minuuttia ilman happea mutta alle minuutin ilman toivoa. Asiakkaat antavat yrittäjälle toivon.