Ansioluettelo

Ilkka Meriläinen
Santakuopantie 16 A
01730 VANTAA
Puhelin 0400507870

TYÖKOKEMUS

Suomen Erillisverkot Oy (1.10. 1999 -)

Vastaan tilannetietoisuuden järjestelmien liiketoiminnasta yrityksessämme.

Olen perustanut KRIVAT -palvelun vuodesta 2010 alkaen Huoltovarmuuskeskuksen tukemana. Palvelu oli viime vuonna Erillisverkkojen kolmanneksi tunnetuin brändi.

Aluksi toimin tuoteryhmäpäällikkönä (1999-2007) sekä yksikönjohtajana (2007-2014) yrityksemme johtoryhmän jäsenenä vastaten merenkulun turvallisuusverkkoliiketoiminnan lisäksi yrityksen tietohallinnosta(1999-2010) sekä hankintatoimesta(2009-2012) yrityksen perustamisesta lähtien. Vuoden 2014 jälkeen olen vastannut Krivat liiketoiminnasta vanhempana neuvonantajana sekä Krivat -yhteisön toiminnanjohtajana tähän päivään asti.

Aloitin tässä tehtävässä 1.6.1998 Sonera Oyj:ssä. Siirryin sitten Suomen Erillisverkkoihin yrityksen perustamisen yhteydessä 1.10.1999.

Olen johtanut useita järjestelmien perustamis- ja kilpailuttamishankkeita, joiden avulla olemme voineet tehostaa toimintaamme sekä merkittävästi alentaa kustannuksia asiakkaittemme hyväksi. Tunnen hyvin julkishallinnon ostamisen sekä kilpailuttamisen. Tätä osaamistani olen valmis tarjoamaan myös kunnallisissa palvelunostohankkeissa.

Työni on ollut näköalatehtävä, jossa olen voinut muodostaa erittän laajan henkilökohtaisen verkoston turvallisuusviranomaisten kesken.

Ennen nykyistä työpaikkaani olen toiminut seuraavissa tehtävissä:

Sonera konserni (18.1.1991 – 30.9.1999)

Vastasin aluksi suunnittelu- ja tuotepäällikkönä korttimaksupäätteiden ohjelmistoprojektien hankinnasta, toteutuksesta sekä tuotteiden teknisestä tuesta sekä 1.6.1998 alkaen merenkulun hätä- ja turvajärjestelmästä.

Tärkein aikaansaannokseni oli korttimaksupäätteiden Euroopan laajuinen kilpailutus ja tuotevalinta (1992.) Valittu tuote ja kehitetty ohjelmisto osoittautui onnistuneeksi ja näitä laitteita on vieläkin käytössä tuhansittain. Lisäksi neuvottelin 10 vuoden palvelusopimuksen merenkulun hätä- ja turvajärjestelmästä merenkulkuviranomaisten kanssa.

Mercantile Oy (15.9.1988 – 17.1.1991)

Toimin ohjelmistokehityksen projektipäällikkönä sekä myöhemmin NCR Unix koneiden tuotepäällikkönä. Perustin ohjelmistokehitysryhmän, jonka avulla kehitimme toimivan ohjelmiston Crouzet maksupäätteisiin. Päätteitä myytiin yli 3000 kpl. Vastasin myös yhteyksistä ulkomaisiin päämiehiin ja asiakkaiden teknisestä tuesta.

Oy Dava Ab/Nokia Data Oy (16.7.1984 – 15.9.1988)

Toimin erikoisasiantuntijana järjestelmätekniikkaosastolla sekä myöhemmin tuotepäällikkönä myyntiosastolla. Vastasin aluksi erikoisohjelmistojen ja laitteiden kehityksestä sekä myöhemmin järjestelmätuotteiden tuotevalinnasta, tuotehallinnasta, hinnoittelusta, teknisestä tuesta sekä yhteydenpidosta ulkomaisiin päämiehiin.

Sähköliikkeiden Oy (1.11.1983 – 13.7.1984)

Toimin ohjelmistosuunnittelijana pikapuhelinvaihteiden järjestelmäohjelmistoissa.

FF-Elektroniikka Fredriksson Ky (2.5.1983 – 31.10.1983)

Vastasin logiikkaohjelmien koulutuksesta, myynnistä sekä myynnin teknisestä tuesta.

Suomen Luontolahjat Oy (1993 -)

Omistaja ja yrittäjä. Hunajan tuotanto, Erikoistavarakauppa. Myymälä Hakaniemen kauppahallissa.Metropolia Ammattikorkeakoulu (2008 – 2010)

KOULUTUS JA KURSSIT

Insinööri mittaus- ja säätötekniikka HTOL 1983
Insinööri AMK tietotekniikka Stadia 2002
Ylioppilas Vantaan aikuislukio 2004
Master of Business Administration MBA, EVTEK 2007 (Tradenomi YAMK)

Sivutoiminen tuntiopettaja Tietohallinto, Tietoturvallisuus, Jatkuvuussuunnittelu ja Hankintatoimi Tietohallintojohtamisen ja Hankintatoimen johtamisen jatkokoulutusohjelma(YAMK). 2007-2011.

Johtamiskoulutusohjelma JOKO60 (20 ov) Helsingin kauppakorkeakoulu. 2001
Alueellinen maanpuolustuskurssi Uudenmaan lääninhallitus 2006
Täydennyskurssikurssit edelliseen Uudenmaan AVI 2007, 2009, 2011, 2019 ja 2020.
Useita muita ammatillisia täydennyskoulutuskursseja tietohallinnosta, yritystaloudesta sekä hankintatoimesta.

KIELITAITO

Suomi äidinkieli. Ruotsi hyvä. Englanti hyvä, Saksa alkeet.

HENKILÖTIEDOT

Nimeni on Ilkka Tapio Meriläinen. Olen naimisissa vaimoni Pirkon kanssa. Olen syntynyt 1957. Asumme Vantaalla. Meillä on kolme poikaa ja yksi pojan poika.

Toimin päätyöni lisäksi yrittäjänä perheyrityksessämme Suomen Luontolahjat Oy:ssä. Yrityksemme tuottaa hunajaa sekä myy lähiruokaa ja hunajtuotteita myymälässämme Hakaniemessä. Yrityksellämme on Suomen Asiakastiedon AA+ luottoluokitus.

Aloitin opiskelun työni ohella yrittämisen- ja liiketoimintaosaamisen alalla Evtekissä 2005 ja valmistuin master-tasoiseen tradenomi YAMK tutkintoon vuonna 2007. Opiskelussa vahvuuksiani olivat projektijohtaminen, markkinointi, tietotekniikka sekä yrityksen strateginen suunnittelu. Uskon elinikäiseen oppimiseen ja kehittymiseen.

VAHVAT OSAAMISALUEENI

Julkishallinnon ostaminen ja ICT -palveluiden hallinta. Henkilökohtaisen osaamis- ja suhdeverkoston rakentaminen. Yrityksen strateginen suunnittelu. Järjestelmien, henkilöresurssien ja toimintojen organisointi sekä integrointi ihmisläheisesti. Järjestelmien tietoturvan, jatkuvuussuunnittelun sekä riskianalyysien osaaminen. Arvostan avoimuutta, rehellisyyttä ja empaattisuutta suhteissani toisiin ihmisiin.

LUOTTAMUSTOIMET

Käräjäoikeuden lautamies Vantaalla. Uskottu mies kiinteistötoimituksissa. Kivistön aluetoimikunnan jäsen, Vaalilautakunnan jäsen Vantaalla, Hallitusjäsen Vantaankosken Kokoomus ry (2004-2021) josta puheenjohtajana 2012 -2013.